Lærredsbånd bredde 50 mm

Lærredsbånd bredde 50 mm

Varer

Vare ID: 0500450D2
Beskrivelse: Kvalitet 551X, 50 x 450 mm, korn 40

Vare ID: 0500450DG1
Beskrivelse: Kvalitet 051XP, 50 x 450 mm, korn 40

Vare ID: 0500450F2
Beskrivelse: Kvalitet 051XP, 50 x 450 mm, korn 60

Vare ID: 0500450FG1
Beskrivelse: Kvalitet 051X/P 50 x 450 mm, korn 60

Vare ID: 0500450FK5
Beskrivelse: Kvalitet 541X8 50 x 450 mm, korn 60

Vare ID: 0500450G2
Beskrivelse: Kvalitet 551X 50 x 450 mm, korn 80

Vare ID: 0500450I5
Beskrivelse: Kvalitet 641X/P 50 x 450 mm, korn 120

Vare ID: 0500450IF6
Beskrivelse: Kvalitet 052J 50 x 450 mm, korn 120

Vare ID: 0500450JF6
Beskrivelse: Kvalitet 052J 50 x 450 mm, korn 150

Vare ID: 0500450KF6
Beskrivelse: Kvalitet 052J 50 x 450 mm, korn 180

Vare ID: 0500450LF6
Beskrivelse: Kvalitet 052J 50 x 450 mm, korn 220

Vare ID: 0500450M6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 450 mm, korn 280

Vare ID: 0500450O3
Beskrivelse: Kvalitet 641X 50 x 450 mm, korn 320

Vare ID: 0500450Q6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 450 mm, korn 400

Vare ID: 0500450R6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 450 mm, korn 500

Vare ID: 0500450S7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 450 mm, korn 600

Vare ID: 0500450T7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 450 mm, korn 800

Vare ID: RE561706
Beskrivelse: Kvalitet 051X/P 50 x 617 mm, korn 60

Vare ID: 0500622F2
Beskrivelse: Kvalitet 551X 50 x 622 mm, korn 60

Vare ID: 0500622FK1
Beskrivelse: Kvalitet 341X 50 x 622 mm, korn 60

Vare ID: 0500625IK1
Beskrivelse:

Vare ID: 0500625M3
Beskrivelse: Kvalitet 641X 50 x 625 mm, korn 240

Vare ID: 0500686II4
Beskrivelse: Kvalitet 641X 50 x 686 mm, korn 120

Vare ID: 0500686MI4
Beskrivelse: Kvalitet 641X 50 x 686 mm, korn 240

Vare ID: 0500800FK1
Beskrivelse: Kvalitet 341X 50 x 800 mm, korn 60

Vare ID: 0500800FL8
Beskrivelse: Kvalitet 984F Cubitron II 50 x 800 mm korn 60+

Vare ID: 0500800GN4
Beskrivelse: Kvalitet 341X 50 x 800 mm, korn 80

Vare ID: 0500800I3
Beskrivelse: Kvalitet 051XP, 50 x 800 mm, korn 120

Vare ID: 0500800KI4
Beskrivelse: Kvalitet 541X, 50 x 800 mm, korn 180

Vare ID: 0500800MI4
Beskrivelse: Kvalitet 641X, 50 x 800 mm, korn 240

Vare ID: 0500800QI4
Beskrivelse: Kvalitet 641X, 50 x 800 mm, korn 400

Vare ID: 0500865IVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 865 mm, korn 120

Vare ID: 0500865KVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 865 mm, korn 180

Vare ID: 0500865LVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 865 mm, korn 220

Vare ID: 0501250I5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP 50 x 1250 mm, korn 120

Vare ID: 0501250K5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP 50 x 1250 mm, korn 180

Vare ID: 0501500F7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 1500 mm, korn 60

Vare ID: 0501500I7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 1500 mm, korn 120

Vare ID: 0501500IVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 1500 mm, korn 120

Vare ID: 0501500J7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 1500 mm, korn 150

Vare ID: 0501500KVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 1500 mm, korn 180

Vare ID: 0501500L7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 1500 mm, korn 220

Vare ID: 0501500LVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 1500 mm, korn 220

Vare ID: 0501500N7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 1500 mm, korn 280

Vare ID: 0501500O7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 1500 mm, korn 320

Vare ID: 0501580GN1
Beskrivelse: Kvalitet 947A Cubitron II 50 x 1580 mm korn 80+

Vare ID: 0501580IN1
Beskrivelse: Kvalitet 947A Cubitron II 50 x 1580 mm korn 120+

Vare ID: 0501600CL8
Beskrivelse: Kvalitet 984F 50 x 1600 mm, korn 36+ Cubitron II

Vare ID: 0501600D1
Beskrivelse: Kvalitet 141X P 50 x 1600 mm, korn 40

Vare ID: 0501600D2
Beskrivelse: Kvalitet 551X 50 x 1600 mm, korn 40

Vare ID: 0501600FK5
Beskrivelse: Kvalitet 541X 8 50 x 1600 mm, korn 60

Vare ID: 0501600FL8
Beskrivelse: Kvalitet 984F 50 x 1600 mm, korn 60+ Cubitron II

Vare ID: 0501600G1
Beskrivelse: Kvalitet 141X 50 x 1600 mm, korn 80

Vare ID: 0501600G3
Beskrivelse: Kvalitet 541X 50 x 1600 mm, korn 80

Vare ID: 0501600GK1
Beskrivelse: Kvalitet 341X 50 x 1600 mm, korn 80

Vare ID: 0501600GL8
Beskrivelse: Kvalitet 984F Cubitron II 50 x 1600 mm korn 80+

Vare ID: 0501600I7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 1600 mm, korn 120

Vare ID: 0501600IN4
Beskrivelse: Kvalitet 341XP 50 x 1600 mm, korn 120

Vare ID: 0501600KI4
Beskrivelse: Kvalitet 641X 50 x 1600 mm, korn 180

Vare ID: 0501600LI4
Beskrivelse: Kvalitet 641X 50 x 1600 mm, korn 220

Vare ID: 0501600Q6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 1600 mm, korn 400

Vare ID: 0502000C1
Beskrivelse: Kvalitet 141X P 50 x 2000 mm, korn 36

Vare ID: 0502000C5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP/H 50 x 2000 mm, korn 36

Vare ID: 0502000CG3
Beskrivelse: Kvalitet 051YP 50 x 2000 mm, korn 36

Vare ID: 0502000CL8
Beskrivelse: Kvalitet 984F Cubitron II 50 x 2000 mm korn 36+

Vare ID: 0502000D1
Beskrivelse: Kvalitet 141X P/H 50 x 2000 mm, korn 40

Vare ID: 0502000D2
Beskrivelse: Kvalitet 551X 50 x 2000 mm, korn 40

Vare ID: 0502000D5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP 50 x 2000 mm, korn 40

Vare ID: 0502000DG3
Beskrivelse: Kvalitet 051YP 50 x 2000 mm, korn 40

Vare ID: 0502000DK1
Beskrivelse: Kvalitet 341X 50 x 2000 mm, korn 40

Vare ID: 0502000F1
Beskrivelse: Kvalitet 141X P 50 x 2000 mm, korn 60

Vare ID: 0502000F7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2000 mm, korn 60

Vare ID: 0502000FK5
Beskrivelse: Kvalitet 541X 8 50 x 2000 mm, korn 60

Vare ID: 0502000FL8
Beskrivelse: Kvalitet 984F Cubitron II 50 x 2000 mm korn 60+

Vare ID: 0502000FN4
Beskrivelse: Kvalitet 341XP 50 x 2000 mm, korn 60

Vare ID: 0502000FK1
Beskrivelse: Kvalitet 341X 50 x 2000 mm, korn 60

Vare ID: 0502000GF6
Beskrivelse: Kvalitet 052J 50 x 2000 mm, korn 80

Vare ID: 0502000GK1
Beskrivelse: Kvalitet 341X 50 x 2000 mm, korn 80

Vare ID: 0502000GN1
Beskrivelse: Kvalitet 947A Cubitron II 50 x 2000 mm korn 80+

Vare ID: 0502000GVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 2000 mm, korn 80

Vare ID: 0502000GL8
Beskrivelse: Kvalitet 984F Cubitron II 50 x 2000 mm korn 80+

Vare ID: 0502000G1
Beskrivelse: Kvalitet 141X P 50 x 2000 mm, korn 80

Vare ID: 0502000GB8
Beskrivelse: Kvalitet 151XP/H 50 x 2000 mm, korn 80

Vare ID: 0502000G6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 2000 mm, korn 80

Vare ID: 0502000H2
Beskrivelse: Kvalitet 551X 50 x 2000 mm, korn 100

Vare ID: 0502000H6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 2000 mm, korn 100

Vare ID: 0502000HG1
Beskrivelse: Kvalitet 051X/P 50 x 2000 mm, korn 100

Vare ID: 0502000HI6
Beskrivelse: Kvalitet 052JFF 50 x 2000 mm, korn 100

Vare ID: 0502000H5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP 50 x 2000 mm, korn 100

Vare ID: 0502000I7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2000 mm, korn 120

Vare ID: 0502000IM3
Beskrivelse: Kvalitet 541JF 50 x 2000 mm, korn 120

Vare ID: 0502000IN1
Beskrivelse: Kvalitet 947A Cubitron II 50 x 2000 mm korn 120+

Vare ID: 0502000IN4
Beskrivelse: Kvalitet 341XP 50 x 2000 mm, korn 120

Vare ID: 0502000IVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 2000 mm, korn 120

Vare ID: 0502500IG1
Beskrivelse: Kvalitet 051XP 50 x 2500 mm, korn 120

Vare ID: 0502000J2
Beskrivelse: Kvalitet 551X 50 x 2000 mm, korn 150

Vare ID: 0502000J7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2000 mm, korn 150

Vare ID: 0502000JM3
Beskrivelse: Kvalitet 541JF 50 x 2000 mm, korn 150

Vare ID: 0502000JVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 2000 mm, korn 150

Vare ID: 0502000K7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2000 mm, korn 180

Vare ID: 0502000K2
Beskrivelse: Kvalitet 551X 50 x 2000 mm, korn 180

Vare ID: 0502000KVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 2000 mm, korn 180

Vare ID: 0502000L6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 2000 mm, korn 220

Vare ID: 0502000LVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 2000 mm, korn 220

Vare ID: 0502000M7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2000 mm, korn 240

Vare ID: 0502000MVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 2000 mm, korn 240

Vare ID: 0502000N6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 2000 mm, korn 280

Vare ID: 0502000N7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2000 mm, korn 280

Vare ID: 0502000O7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2000 mm, korn 320

Vare ID: 0502000OVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 2000 mm, korn 320

Vare ID: 0502000Q6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 2000 mm, korn 400

Vare ID: 0502000Q7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2000 mm, korn 400

Vare ID: 0502000QVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 2000 mm, korn 400

Vare ID: 0502000R0
Beskrivelse: Kvalitet 542JFF 50 x 2000 mm, korn 500

Vare ID: 0502000R6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 2000 mm, korn 500

Vare ID: 0502000S0
Beskrivelse: Kvalitet 542JFF 50 x 2000 mm, korn 600

Vare ID: 0502500D3
Beskrivelse: Kvalitet 541X 50 x 2500 mm, korn 40

Vare ID: 0502500EG1
Beskrivelse: Kvalitet 051XP 50 x 2500 mm, korn 50

Vare ID: 0502500F6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 2500 mm, korn 60

Vare ID: 0502500G3
Beskrivelse: Kvalitet 541X 50 x 2500 mm, korn 80

Vare ID: 0502500GB8
Beskrivelse: Kvalitet 151XP/H 50 x 2500 mm, korn 80

Vare ID: 0502500GVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 2500 mm, korn 80

Vare ID: 0502500G5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP 50 x 2500 mm, korn 80

Vare ID: 0502500H6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 2500 mm, korn 100

Vare ID: 0502500HG1
Beskrivelse: Kvalitet 051XP 50 x 2500 mm, korn 100

Vare ID: 0502500IF6
Beskrivelse: Kvalitet 052J 50 x 2500 mm, korn 120

Vare ID: 0502500IVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 2500 mm, korn 120

Vare ID: 0502500IW
Beskrivelse: Kvalitet 842J/H 50 x 2500 mm, korn 120

Vare ID: 0502500J6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 2500 mm, korn 150

Vare ID: 0502500K2
Beskrivelse: Kvalitet 551X 50 x 2500 mm, korn 180

Vare ID: 0502500K6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 2500 mm, korn 180

Vare ID: 0502500K7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2500 mm, korn 180

Vare ID: 0502500L6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 2500 mm, korn 220

Vare ID: 0502500L7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2500 mm, korn 220

Vare ID: 0502500N6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 2500 mm, korn 280

Vare ID: 0502500N7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2500 mm, korn 280

Vare ID: 0502500O7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2500 mm, korn 320

Vare ID: 0502500P7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 2500 mm, korn 360

Vare ID: 0503000C5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP 50 x 3000 mm, korn 36

Vare ID: 0503000CK1
Beskrivelse: Kvalitet 341XP 50 x 3000 mm, korn 36

Vare ID: 0503000GN1
Beskrivelse: Kvalitet 947A Cubitron II 50 x 3000 mm korn 80+

Vare ID: 0503000H7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3000 mm, korn 100

Vare ID: 0504000IN1
Beskrivelse: Kvalitet 947A Cubitron II 50 x 4000 mm korn 120+

Vare ID: 0503000L7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3000 mm, korn 220

Vare ID: 0503000M7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3000 mm, korn 240

Vare ID: 0503000O7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3000 mm, korn 320

Vare ID: 0503500B5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP 50 x 3500 mm, korn 24

Vare ID: 0503500C5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP 50 x 3500 mm, korn 36

Vare ID: 0503500CL8
Beskrivelse: Kvalitet 984F Cubitron II 50 x 3500 mm korn 36+

Vare ID: 0503500D1
Beskrivelse: Kvalitet 141X P/H 50 x 3500 mm, korn 40

Vare ID: 0503500DG3
Beskrivelse: Kvalitet 051X/P 50 x 3500 mm, korn 40

Vare ID: 0503500F1
Beskrivelse: Kvalitet 141XP 50 x 3500 mm, korn 60

Vare ID: 0503500F5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP 50 x 3500 mm, korn 60

Vare ID: 0503500F6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 3500 mm, korn 60

Vare ID: 0503500F7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 60

Vare ID: 0503500FG1
Beskrivelse: Kvalitet 051XP 50 x 3500 mm, korn 60

Vare ID: 0503500FK1
Beskrivelse: Kvalitet 341X 50 x 3500 mm, korn 60

Vare ID: 0503500FK5
Beskrivelse: Kvalitet 541X 8 50 x 3500 mm, korn 60

Vare ID: 0503500FL4
Beskrivelse: Kvalitet 987FI 50 x 3500 mm, korn 60

Vare ID: 0503500FL8
Beskrivelse: Kvalitet 984F Cubitron II 50 x 3500 mm korn 60+

Vare ID: 0503500FVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 3500 mm, korn 60

Vare ID: 0503500G5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP 50 x 3500 mm, korn 80

Vare ID: 0503500G6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 3500 mm, korn 80

Vare ID: 0503500G7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 80

Vare ID: 0503500GF6
Beskrivelse: Kvalitet 052J 50 x 3500 mm, korn 80

Vare ID: 0503500GL8
Beskrivelse: Kvalitet 984F Cubitron II 50 x 3500 mm korn 80+

Vare ID: 0503500G0
Beskrivelse: Kvalitet 542JFF 50 x 3500 mm, korn 80

Vare ID: 0503500G2
Beskrivelse: Kvalitet 551X 50 x 3500 mm, korn 80

Vare ID: 0503500GVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 3500 mm, korn 80

Vare ID: 0503500H2
Beskrivelse: Kvalitet 551X 50 x 3500 mm, korn 100

Vare ID: 0503500H6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 3500 mm, korn 100

Vare ID: 0503500H7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 100

Vare ID: 0503500HVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 3500 mm, korn 100

Vare ID: 0503500I6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 3500 mm, korn 120

Vare ID: 0503500I7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 120

Vare ID: 0503500IF6
Beskrivelse: Kvalitet 052J 50 x 3500 mm, korn 120

Vare ID: 0503500II7
Beskrivelse: Kvalitet 942J 50 x 3500 mm, korn 120

Vare ID: 0503500IK6
Beskrivelse: 3M kvalitet 947D 50 x 3500 mm, korn 120

Vare ID: 0503500I2
Beskrivelse: Kvalitet 551X 50 x 3500 mm, korn 120

Vare ID: 0503500IVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 3500 mm, korn 120

Vare ID: 0503500I5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP 50 x 3500 mm, korn 120

Vare ID: 0503500J5
Beskrivelse: Kvalitet 641XP 50 x 3500 mm, korn 150

Vare ID: 0503500J6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 3500 mm, korn 150

Vare ID: 0503500J7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 150

Vare ID: 0503500JI6
Beskrivelse: Kvalitet 052JFF 50 x 3500 mm, korn 150

Vare ID: 0503500J2
Beskrivelse: Kvalitet 551X 50 x 3500 mm, korn 150

Vare ID: 0503500JVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 3500 mm, korn 150

Vare ID: 0503500KF6
Beskrivelse: Kvalitet 052J 50 x 3500 mm, korn 180

Vare ID: 0503500KVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 3500 mm, korn 180

Vare ID: 0503500K6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 3500 mm, korn 180

Vare ID: 0503500K7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 180

Vare ID: 0503500L5
Beskrivelse: Kvalitet 641X 50 x 3500 mm, korn 220

Vare ID: 0503500L6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 3500 mm, korn 220

Vare ID: 0503500L7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 220

Vare ID: 0503500L8
Beskrivelse: Kvalitet 631J 50 x 3500 mm, korn 220

Vare ID: 0503500LBB
Beskrivelse: Kvalitet 681X 50 x 3500 mm, korn 220

Vare ID: 0503500LVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 3500 mm, korn 220

Vare ID: 0503500M0
Beskrivelse: Kvalitet 542JFF 50 x 3500 mm, korn 240

Vare ID: 0503500M7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 240

Vare ID: 0503500MJ6
Beskrivelse: Kvalitet 541JFF8 50 x 3500 mm, korn 240

Vare ID: 0503500N6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 3500 mm, korn 280

Vare ID: 0503500N7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 280

Vare ID: 0503500NVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 3500 mm, korn 280

Vare ID: 0503500N0
Beskrivelse: Kvalitet 542JFF 50 x 3500 mm, korn 280

Vare ID: 0503500O0
Beskrivelse: Kvalitet 542JFF 50 x 3500 mm, korn 320

Vare ID: 0503500O6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 3500 mm, korn 320

Vare ID: 0503500O7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 320

Vare ID: 0503500O8
Beskrivelse: Kvalitet 631J 50 x 3500 mm, korn 320

Vare ID: 0503500OVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 3500 mm, korn 320

Vare ID: 0503500P6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 3500 mm, korn 360

Vare ID: 0503500P7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 360

Vare ID: 0503500P8
Beskrivelse: Kvalitet 631J 50 x 3500 mm, korn 360

Vare ID: 0503500Q0
Beskrivelse: Kvalitet 542JFF 50 x 3500 mm, korn 400

Vare ID: 0503500Q6
Beskrivelse: Kvalitet 531J 50 x 3500 mm, korn 400

Vare ID: 0503500Q7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 400

Vare ID: 0503500Q8
Beskrivelse: Kvalitet 631J 50 x 3500 mm, korn 400

Vare ID: 0503500QVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 3500 mm, korn 400

Vare ID: 0503500S0
Beskrivelse: Kvalitet 542JFF 50 x 3500 mm, korn 600

Vare ID: 0503500Z7
Beskrivelse: Kvalitet 531JFF 50 x 3500 mm, korn 1200

Vare ID: 0504000GN1
Beskrivelse: Kvalitet 947A Cubitron II 50 x 4000 mm korn 80+

Vare ID: 0508000II7
Beskrivelse: Kvalitet 942J 50 x 8000 mm, korn 120

Vare ID: 0508000JI7
Beskrivelse: Kvalitet 942J 50 x 8000 mm, korn 150

Vare ID: 0508000KVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 8000 mm, korn 180

Vare ID: 0508000MVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 8000 mm, korn 240

Vare ID: 0508000OVV
Beskrivelse: Kvalitet 552JFF 50 x 8000 mm, korn 320

Vare ID: 0508000QI7
Beskrivelse: Kvalitet 942J 50 x 8000 mm, korn 400

Vare ID: 0508000AMD9
Beskrivelse: 3M Trizact, kvalitet 307AE, 50 x 8000 mm A30